Något som de allra flesta någon gång har testat och som de även uppskattar och tycker är roligt är just fiske. Andra tycker att det är mindre trevligt och njuter hellre av fisken på tallriken. Hur som helst så har fiske genom historien varit något som är extremt viktigt för människan inom de allra flesta civilisationer, och framförallt inom folkslag som har växt upp vid vattnet.
Fiske förekommer fortfarande i syftet att skaffa fram mat, men i allmänhet bland vanligt folk är det främst något man sysslar med som en slags hobby. Denna hobby kan variera och vissa går så långt att de tävlar inom fiske eller åker på fiskesemestrar medan andra nöjer sig med att helt enkelt sitta ner och meta en vacker dag i solen.
Men vad är då egentligen fiske? Fiske innebär i grund och botten att man på olika sätt fångar in djur som lever under vattnet, vanligtvis är det fiskar man fångar in, men det kan också vara till exempel skaldjur eller tagghudingar. Fritidsfiske liknar jakt men anses av många vara ett bättre alternativ eftersom fritidsfiskare oftast inte dödar fisken som de fångar in, utan släpper helt enkelt ut fisken efter att den blivit infångad. Ofta är det heller inte farligt för fisken att få en krok i sig om det inte sker i några vitala organ.
Man vet inte riktigt hur länge människan har ägnat sig åt fiske, men man vet att det är väldigt länge. Tidigt jagade man fisk med hjälp av spjut, men genom åren har man förfinat och förbättrat metoderna. Idag har man rent av så pass bra metoder att statliga myndigheter måste gå in och sätta stopp när fiskare fångar in allt för mycket fisk. Detta för att fisken inte ska ta slut i vattnet, vilket faktiskt ofta har hänt. Torsken var till exempel i stort sett försvunnen från östersjön under stora delar av 1900-talet och har inte förrän nyligen börjat komma tillbaka igen.
Mycket av det fiske som sker för att få fram föda sker idag genom odlingar av olika slag. På så sätt är det enkelt att fånga in fisken och kontrollera den. Detta sker ofta i olika bassänger i vattnet och fisken matas då tills den är stor nog för att plockas upp precis som med vilket annat boskapsdjur som helst. Detta brukar kallas för fiskeodling och är vanligt för till exempel lax och regnbåge.
Förutom fiske så är även miljön ett hot för fiskarna idag. När fiskar har dött ut i ett vatten har detta ibland åtgärdats genom att man har planterat in dem på nytt från ett annat vatten. Fiske är en kul aktivitet men bör precis som allt annat ske med måtta och sunt förnuft.

galore