Du som är ute mycket i naturen och har fiske som största intresse funderar säkert en hel del över miljön. I vårt land finns ungefär 690 000 så kallade enskilda avlopp. Har du någon gång funderat över om de påverkar miljön, exempelvis i dina fiskevatten på något sätt? Det ska vi svara på här.

Vad är egentligen ett enskilt avlopp?

Innan vi går djupare in i miljöfrågan ska vi först reda ut vad ett enskilt avlopp egentligen är. Vi kan börja med att konstatera att de flesta hushåll i landet är anslutna till det kommunala vatten- och avloppsnätet, men det finns även över en halv miljon hushåll som inte är det. Hur får de då sina avlopp att fungera? Jo, de har enskilda avlopp. Har man ett enskilt avlopp innebär det att man själv renar sitt avloppsvatten.

Är enskilda avlopp bra för miljön?

Men hur är det då? Är enskilda avlopp miljövänliga? Svaret på frågan kan faktiskt vara både ja och nej. Har man ett korrekt installerat avlopp med en godkänd reningsanläggning är den här lösningen miljövänlig. På Fann.se kan du läsa mer om hur du ordnar ett avlopp som är godkänt. Problemet är bara att alla enskilda avlopp inte fungerar som de borde. När man gjorde en inspektion i Ragunda kommun visade det sig att hälften av avloppen inte var godkända. Det kan förstås innebära en risk för miljön. Som fastighetsägare måste man ta ansvar för sitt avlopp och sin vattenrening. Har du, eller planerar du att skaffa ett enskilt avlopp? Då kan första steget vara att ta kontakt med Fann.se. De kan hjälpa dig att ordna ett enskilt avlopp som fungerar bra och som är snällt mot miljön.

Oro bland fastighetsägare med enskilda avlopp

Det har länge funnits en oro bland fastighetsägare som har enskilda avlopp. Det har nämligen varit så att kommunen har kunnat tvinga dem att ansluta sig till det kommunala vattennätet istället. En sådan anslutning innebär ofta en kostnad på tusentals kronor, en summa som många har svårt att betala. Nu finns det dock ett förslag som säger att denna tvingande åtgärd inte längre ska vara möjlig. Många fastighetsägare jublar över detta, medan andra känner sig oroliga för miljön. Egentligen behöver inte enskilda avlopp vara något miljöproblem, bara de fungerar som de ska. Många sitter idag med väldigt gamla avlopp som riskerar att skada den kringliggande miljön eftersom de släpper ut avfall. Så behöver det inte vara. Genom att låta ett proffs se över avloppet kan man uppgradera det och göra att det fungerar i enlighet med de regler som finns.

Oroar du dig fortfarande för dina fiskevatten? Då kan det vara bra att tänka på att det finns ett aktivt arbete kring enskilda avlopp och att många idag väljer att uppgradera sina avlopp. Det är också bra att veta att kommunalt vatten inte heller är någon garanti för att det inte ska bli utsläpp i naturen. Idag har vi till exempel ett ganska stort problem med mikroplaster. Alla bör med andra ord dra sitt strå till stacken genom att ta miljövänliga beslut i vardagen.

galore