Fiskeindustri kallas den industri som ägnar sig åt en mängd aktiviteter när det kommer till fiske och fiskar. Det innefattar bland annat försäljning av fisk och olika fiskprodukter, odlande av fisk, fraktande av fisk och så vidare.
Fiskeindustrin brukar delas in i tre olika områden, dessa är följande:

Fiskeindustrins tre områden

  • Den traditionella sektorn består av människor och företag som sysslar med fiske som anknyter till kulturella traditioner. Till exempel har vissa ursprungsbefolkningar rätt att fiska annars fridlysta fiskar eftersom det är en del av deras tradition. Dock får de oftast endast använda sig av sina traditionella metoder för att göra detta.
  • Den kommersiella sektorn består av sådant fiske som innefattar att tjäna pengar. Alltså försäljning av fisk och infångande av fisk som ska säljas. Denna sektor brukar allmänt sett ses som den mest problematiska när det kommer till utfiskning av olika vatten.
  • Rekreationssektorn består av de företag och människor som ägnar sig åt fiske på en hobbynivå. Denna fisk säljs alltså inte, däremot tjänar företagen pengar på den utrustning och de tjänster som de tillhandahåller. Denna sektor är dock relativt oproblematisk ur ett miljöperspektiv eftersom sportfiskare oftast inte dödar fisken.
galore