När det kommer till fiske finns det väldigt många tekniker att tillgå för att fånga in fisken i fråga. Nämnas kan bland annat spjutfiske, nätfiske, handfiske, mete, kastfiske och så vidare. De två vanligaste typerna av fiske när det kommer till fritidsfiske är mete och kastfiske. Mete innebär att man helt enkelt har en fiskelina med en krok i ena änden och ett spö i den andra. Ofta har man även ett flöte som indikerar om man har napp eller inte. På kroken fäster man ett bete som oftast är en levande mask. Sedan väntar man helt enkelt på att fisken ska nappa. Denna typ av fiske är vanlig i Sverige när man fiskar efter till exempel aborre.
Kastfiske innebär att man har ett så kallat kastspö med en rulle på. Längst ut på fiskelinan fäster man ett så kallat fiskedrag som kan ha väldigt många olika utformningar beroende på vad man vill fånga för något. Därefter “kastar” man ut draget i vattnet och vevar in det igen och förhoppningsvis nappar då någon fisk på vägen tillbaka. Dragen man använder kan vara väldigt verklighetstrogna och de är ofta utformade som små fiskar som dessutom rör sig som en fisk i vattnet.
En av de mer effektiva typerna av fiske är nätfiske. Det innebär helt enkelt att man placerar ett nät i vattnet som man sedan låter ligga i ett tag. När en tid har gått plockar man helt enkelt upp nätet ur vattnet och då har man förhoppningsvis lyckats fånga fiskar i nätet. Denna typ av fiske finns det hårda regler kring och inte sällan är den förbjuden i olika vatten runt om i landet.

galore