Man kan tycka att fiskar känns som en ganska värdelös liten krabat som inte är värt att lägga så mycket märke till, men faktum är att fiske har haft en väldigt stor påverkan på alla de stora världsreligionerna. Jesus sägs bland annat ofta ha ägnat sig åt fiske och enligt katolikerna så var den förste påven Petrus en fiskare. I bibeln handlar även många av de mirakel som utförs om just fiske, samt många av berättelserna.
Den så kallade fiskarringen kallas även för piscatoryringen och är en av de officiella signum som bärs av påven. Symboliken antyder att apostlarna var fiskare. Fiskarringen användes även ända in på 1800-talet som stämpel då man officiellt stämplade dokument från påven.
I många naturreligioner är även fiske en viktig del och det är vanligt att man inom tidiga religioner hade gudar som ansvarade för just fiske och havet. Det var nämligen viktigt att man lyckades fånga fisk för att överleva.

galore